6   Pay Restricted

DATA POINT CLOUD (MOBILE LASER SCANNING)

DATA POINT CLOUD (MOBILE LASER SCANNING) MELIPUTI KAWASAN GREATER DI KL SEHINGGA SEREMBAN

  Add to Cart

7   Publish Only

DATA TOPOGRAFI SIRI MY601T BAGI KAWASAN LADANG ULU BERNAM, SELANGOR/PERAK

Data versi terhad siri MY601T Lembar AY21A, AY21B, AY21C & AY21D yang berskala 1:25,000 dan dataset merangkumi kawasan Ladang Ulu Bernam, Selangor/Per ...

1   Pay Unrestricted

DATA TOPOGRAFI SIRI MY601T BAGI KAWASAN PASIR GUDANG, JOHOR

Data versi terhad siri MY601T Lembar BG41A, BG41B, BG41C & BG41D yang berskala 1:25,000 dan dataset merangkumi kawasan Pasir Gudang, Johor. Data ini b ...

  Add to Cart

6   Free

DATA TOPOGRAFI SIRI MY601T BAGI KAWASAN SENDERUT, PERAK/PAHANG

Data versi terhad siri MY601T Lembar AY42A, AY42B, AY42C & AY42D yang berskala 1:25,000 dan dataset merangkumi kawasan Senderut, Perak/Pahang. Data in ...

  Add to Cart

35   Publish Only

EBIZ - LOT KADASTER BERDIGIT

Lot Kadaster Berdigit daripada Pangkalan Data Ukur Kadaster Berdigit Kebangsaan (NDCDB) merupakan pangkalan data ukur berdigit bagi lot-lot tanah yang ...

7   Publish Only

EBIZ - PELAN AKUI KADASTER

Pelan Akui disediakan mengikut format yang telah ditetapkan oleh Jabatan. Ciri-ciri yang ditunjukkan adalah sempadan lot dalam pelbagai skala yang dis ...